Dhr. Kleinleugenmors
’Samen met een mede-hipper laminaat gelegd ...’ > Lees meer

Informatie over Vrienden van HiP

Stichting Vrienden van HiP

De stichting heeft als doel geld inzamelen en beheren ter ondersteuning van de projectactiviteiten van de lokaal verbonden projecthouders aan Stichting HiP (Hulp in Praktijk), statutair gevestigd te Soesterberg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30192197, ten behoeve van algemeen nuttige projecten, alles in de ruimste zin des woord.

Deze projectactiviteiten hebben allen het doel om burgers te helpen die niet in staat zijn zelfstandig te participeren in de samenleving en hierdoor de participatie van hulpvragers in de samenleving te bevorderen.

Postadres:
Postbus 313
3900 AH VEENENDAAL
www.vriendenvanhip.nl

RSIN nummer: 856998771

Doelstelling:
De stichting heeft als doel geld inzamelen en beheren ter ondersteuning van de projectactiviteiten van de lokaal verbonden projecthouders aan Stichting HiP (Hulp in Praktijk), statutair gevestigd te Soesterberg, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30192197, ten behoeve van algemeen nuttige projecten, alles in de ruimste zin des woord.

Deze projectactiviteiten hebben allen het doel om burgers te helpen die niet in staat zijn zelfstandig te participeren in de samenleving en hierdoor de participatie van hulpvragers in de samenleving te bevorderen.

Hoofdlijnen beleidsplan 2018:
- Strategie om de middelen te verwerven voor Vrienden van HiP
- Beheer van het vermogen van Vrienden van HiP
- Besteding van het vermogen van Vrienden van HiP

Download hier het beleidsplan 2018

Download hier het financiele verslag over 2017

Bestuurssamenstelling:
H. de Kruijf, voorzitter; gezamenlijk bevoegd.
A.J.D. van Laar, secretaris; gezamenlijk gevoegd.
H.C.M. Tak, penningmeester; gezamenlijk bevoegd.

Beloningsbeleid:
De medewerkers die eventueel in dienst zijn bij Vrienden van HiP worden betaald conform de CAO Welzijn. De vrijwilligers van Vrienden van HiP wordt een vrijwilligersvergoeding aangeboden.

Bestuursleden van Vrienden van HiP ontvangen geen beloning of vergoeding.