Karin
’Ik heb niemand die mij kan helpen’

Over ons

Stichting Vrienden van HiP

De stichting heeft als doel geld inzamelen en beheren ter ondersteuning van de maatschappelijke projecten, alles in de ruimste zin van het woord.
Dit betreft zowel projectactiviteiten van Stichting HiP Nederland alsmede de
lokaal verbonden projecthouders.

Deze projectactiviteiten hebben allen het doel om burgers te helpen die niet in staat zijn zelfstandig te participeren in de samenleving en hierdoor de participatie van hulpvragers in de samenleving te bevorderen.

Projectvoorbeelden:
- Bestrijding van eenzaamheid door verbinden van buurtbewoners
- Hulp bieden aan burgers die niet in staat zijn zelfstandig te participeren in de samenleving
- Realiseren van ontmoetingsplekken in de wijk om sociale verbindingen te leggen en te verstivgen
- Hulp aan burgers bij het invullen van formulieren algemene voorzieningen